Ofertabreak line

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze
małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach stałej zryczałtowanej opłaty zapewniamy obsługę rachunkową, doradztwo podatkowe, konsultacje prawne, prowadzenie spraw kadrowych oraz rozliczeń z ZUS.           break lineoferta

Wyręczamy w bieżących kontaktach z urzędami. Gdy zachodzi taka potrzeba reprezentujemy naszych Klientów przed organami skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w ramach prowadzonych postępowań.

Jesteśmy elastyczni - dla nas nie ma sztywnych godzin pracy. Gdy trzeba, jedziemy do Klienta.

Ponieważ cena naszych usług zależna jest od wielu czynników, życzeń i potrzeb naszych Klientów negocjujemy ją zawsze indywidualnie.

 

Obsługa rachunkowa obejmuje prowadzenie:

 • ksiąg handlowych
 • podatkowych książek przychodów i rozchodów 
 • ewidencji ryczałtowych 

W ramach obsługi rachunkowej również:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • sporządzanie rozliczeń miesięcznych i rocznych PIT i CIT
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym bilans, rachunek zysków i strat

Obsługa kadrowa obejmuje między innymi:

 • dokumentację kadrowo-płacową pracowników (listy płac, kartoteki wynagrodzeń)
 • sporządzanie dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, świadectwa pracy, etc.)
 • sporządzanie i wysyłanie zgłoszeń oraz deklaracji ZUS
 • sporządzanie rozliczeń PIT związanych z zatrudnianiem pracowników 

Doradztwo obejmuje:

 • doradztwo podatkowe
 • konsultacje prawne
 • reprezentowanie przed urzędami skarbowymi oraz ZUS
break line